1/2 inch 202 Inox tấm

1/2 inch 202 Inox tấm
Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm
  1. Chủ yếu sử dụng cho trang trí ống, ống công nghiệp, một số sản phẩm của ánh sáng kéo dài.

  2. 202 Inox tấm được sử dụng chủ yếu cho các ứng dụng nhiệt độ cao, nhiệt độ cao các ứng dụng đòi hỏi phải mạnh mẽ các vật liệu chống nhạy cảm để ngăn chặn nhiệt độ thấp hơn của các hạt giữa sự ăn mòn.    【.Đặc điểm kỹ thuật

  3. 1/2 Inch 202 Stainless Steel Plate

【.Finish đặc điểm


1/2 Inch 202 Stainless Steel Platehttp://www.htongsteel.com/contact-US1/2 Inch 202 Stainless Steel Plate

Yêu cầu thông tin