Ống Inox vuông

Ống Inox vuông

Htongsteel đã nổi lên như một cửa giải pháp cung cấp hàng đầu cho tất cả các yêu cầu Ống Inox vuông của bạn. Chúng tôi là một trong những nhà xuất khẩu lớn nhất & nhà phân phối thép không gỉ Square Pip

Nói chuyện ngay

Chi tiết sản phẩm

Đặc biệt Hội Steel Co., Ltd là một nhà sản xuất ống vuông Inox Trung Quốc nổi tiếng và các nhà cung cấp, được trang bị với một công ty và nhà máy sản xuất và như là một chuyên nghiệp bằng thép không gỉ ống vuông xuất khẩu và người bán, chúng tôi luôn chào đón bạn mua và bán buôn chất lượng thép không gỉ rỗng bar, ống thép không gỉ từ nhà máy của chúng tôi.

Htongsteel đã nổi lên như một cửa giải pháp cung cấp hàng đầu cho tất cả các yêu cầu Ống Inox vuông của bạn. Chúng tôi là một trong những nhà xuất khẩu lớn nhất và nhà phân phối ống thép không gỉ Square ở Trung Quốc. Các sản phẩm của chúng tôi đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực cả trong và ngoài nước. Mỗi bộ phận đang quản lý hoàn hảo và hoàn toàn tự động sản xuất để cung cấp các sản phẩm chất lượng tốt nhất và dịch vụ nhanh chóng cho khách hàng của chúng tôi.

Kích thước:

7 × 7

10 × 10 12 × 12 15 × 15 15.8 × 15.8 19 × 19

20 × 20 22 × 22 25 × 25

30 × 30 31.8 x 31.8 35 × 35 38 x 38

40 × 40

50 × 50

60 × 60

70 × 70 76 × 76

80 × 80

90 × 90

100 × 100 120 × 120 125 × 125 150 x 150

Dày: 0.4 ~ 8,0 mm

O.D

KG

Dày

0.4

0,5

0,6

0,7

0.8

0.9

1

1.2

1.5

2

2.5

3

4

5

□10 × 10

0,74

0.91

1,09

1.26

1,43

1,59

□12 × 12

0.89

1.1

1.32

1.53

1.73

1.93

2,13

2,53

□15 × 15

1.12

1.39

1.66

1,92

2.19

2,45

2,71

3.21

3.95

□18 × 18

1.35

1,68

2

2,32

2,64

2,96

3.28

3.9

4.8

□19 × 19

1,42

1,77

2.12

2.46

2.8

3.13

3,47

4.12

5.09

6,63

□20 × 20

1.5

1,87

2,23

2,59

2.95

3.3

3.66

4.35

5,37

7,01

□22 × 22

2,06

2.46

2,86

3.25

3,65

4,04

4,81

5,94

7,78

□23 × 11

1,58

1.89

2.19

2.49

2,79

3.09

3.67

4.52

5.87

□23 × 23

2.15

2.57

2,99

3.14

3.82

4.23

5.04

6,23

8.16

□24 × 12

1,77

2.12

2.46

2.8

3.13

3,47

4.12

5.09

6,63

□24 × 24

2,25

2.69

3.12

3,56

3,99

4.42

5.27

6,51

8,54

□25 × 25

2.34

2.8

3,26

3,71

4,16

4.61

5.49

6.8

8.92

□28 × 28

2,63

3.14

3.66

4.17

4.67

5,18

6.18

7,66

10.06

□30 × 30

2.82

3.37

3,92

4,47

5.02

5.56

6,64

8,23

10.82

□36 × 23

2,77

2,31

3,86

4.4

4,93

5,46

6.52

là 8.08

10.63

□36 × 36

3,39

4,06

4,72

5.38

6,04

6.7

8,01

9,94

13.1

□38 × 38

4,99

5.69

6.39

7,08

8.46

10,51

13.86

□40 × 40

5,26

5.99

6.73

7.46

8.92

11.08

14,63

□48 × 23

4

4,66

5.31

5,96

6.61

7,89

9.8

12.91

□48 × 48

6.32

7.21

8.1

8.98

10.75

13,37

17.67

□50 × 50

6.59

7,52

8.44

9.37

11.2

13,94

18.43

22,85

□20 × 10

1.12

1.39

1.66

1,92

2.19

2,45

2,71

3.21

□25 × 13

1,42

1,77

2.12

2.46

2.8

3.13

3,47

4.12

5.09

6,63

□30 × 15

2.1

2,52

2,92

3,33

3,73

4,13

4.92

6.09

7.97

□38 × 25

3,54

4.12

4.7

5.27

5.84

6,98

8,66

11.39

□40 × 10

2.8

3,26

3,71

4,16

4.61

5.49

6.8

8.92

□40 × 20

3.37

3,92

4,47

5.02

5.56

6,64

8,23

10.82

□50 × 25

4.23

4.92

5,61

6.3

6,99

8,35

10.37

13.67

□60 × 30

5.92

6.76

7.59

8.41

10.06

12,51

16.53

20,47

□75 × 45

7.92

9,04

10.16

11.27

13,49

16,79

22.24

□55 × 13

3,83

4,46

5.08

5.7

6.32

7.55

9.37

12.34

□60 × 40

6.59

7,52

8.44

9.37

11.2

13,94

18.43

22,85

□60 × 60

7.92

9,04

10.16

11.27

13,49

16,79

22.24

27.61

32,91

□70 × 30

6.59

7,52

8.44

9.37

11.2

13,94

18.43

22,85

□73 × 43

7,65

8,73

9,81

10.89

13.03

16.22

21.48

26.66

□80 × 40

10.16

11.27

13,49

16,79

22.24

27.61

32,91

□80 × 60

11.87

13.17

15.77

19.64

26.04

32,37

38.62

50.89

□80 × 80

13.58

15.07

18.05

22,5

29.85

37.13

44.33

58,5

□95 × 45

11.87

13.17

15.77

19.64

26.04

32,37

38.62

50.89

□100 × 40

13.17

15.77

19.64

26.04

32,37

38.62

50.89

□100 × 50

14.12

16.91

21.07

27.95

34,75

41.47

54.7

□120 × 60

20.34

25.35

33.66

41.88

50.04

66.12

81,9

□150 × 100

35.34

46.98

58.53

70.02

92.76

115.2

□100 × 100

22.62

28,21

37.46

46.64

55.74

73.73

91.41

□150 × 150

42.48

56.52

70.43

84.29

111.79

138.99


Một cặp:Dầu vỏ ống Tiếp theo:Ống thép không gỉ có đường kính lớn

Yêu cầu thông tin