Hàng trăm trung đoàn tấn công của Tập đoàn ALIBABA

- Mar 01, 2016 -

Là một thành viên của Alibaba, bộ phận nước ngoài của công ty chúng tôi tham dự cuộc họp có tên '' Cuộc tấn công hàng trăm trung đoàn do nhóm ALIBABA tổ chức vào ngày 1 tháng 3 năm 2016.

'Cuộc tấn công hàng trăm trung đoàn' là mùa bán hàng để công ty xuất khẩu kiếm được thị trường chỉ có hiệu lực trong một tháng, để tìm người kiếm được nhiều đơn hàng hơn trong hoạt động này, trong thời gian này, khách hàng có thể được giảm giá tốt nhất từ người bán và người bán có thể mở rộng kinh doanh của họ.

Đội ngũ bán hàng của chúng tôi tham dự cuộc họp này để biết thêm về các sản phẩm của chúng tôi ở nước ngoài và mở ra thị trường lớn trên thế giới.


Hình một: trăm trung đoàn tấn công


Hình hai: Công ty chúng tôi trong hoạt động này


Hình ba: Đội ngũ bán hàng của chúng tôi

Một cặp:Khách hàng từ Việt Nam đến thăm nhà máy của chúng tôi Tiếp theo:Miễn phí