Trăm Trung Đoàn tấn công bởi tập đoàn ALIBABA

Là một thành viên của Alibaba, bộ phận nước ngoài của công ty chúng tôi tham dự cuộc họp có tên '' Cuộc tấn công Trăm Trung Đoàn do nhóm ALIBABA tổ chức vào ngày 1 tháng 3 năm 2016.

'Cuộc tấn công Trăm trung đoàn' là mùa bán hàng cho công ty xuất khẩu để kiếm được thị trường chỉ có giá trị trong một tháng, để tìm một người kiếm được nhiều đơn đặt hàng hơn trong hoạt động này, trong thời gian này khách hàng có thể được giảm giá tốt nhất từ người bán người bán có thể mở rộng kinh doanh của họ.

Đội ngũ bán hàng của chúng tôi tham dự cuộc họp này để biết thêm về các sản phẩm của chúng tôi ở nước ngoài và mở ra thị trường tuyệt vời trên thế giới.


Hình ảnh một: hàng trăm trung đoàn tấn công


Hình hai: Công ty chúng tôi trong hoạt động này


Hình 3: Đội ngũ bán hàng của chúng tôi