Khách hàng từ Việt Nam đến thăm nhà máy của chúng tôi

Khách hàng từ Việt Nam đến thăm xưởng sản xuất cho các đường ống liền mạch ngày 03 tháng 11 năm 2015. Chúng tôi chỉ đi xung quanh thành phố về văn phòng chúng tôi bán hàng tại Trung Quốc, và chúng tôi cũng thảo luận về những thông tin chi tiết về các sản phẩm trong sâu.