Khách hàng từ Việt Nam đến thăm nhà máy của chúng tôi

- Dec 05, 2015 -

Khách hàng từ Việt Nam đến thăm nhà máy của chúng tôi cho đường ống liền mạch vào ngày 3 tháng 11 năm 2015. Chúng tôi giới thiệu với anh ấy về văn phòng bán hàng của chúng tôi ở Trung Quốc và chúng tôi cũng thảo luận về thông tin chi tiết về các sản phẩm một cách sâu sắc.

Một cặp:Khách hàng của chúng tôi từ Philippine ghé thăm nhà máy của chúng tôi Tiếp theo:Hàng trăm trung đoàn tấn công của Tập đoàn ALIBABA