Năng lực sản xuất thép đã hoàn thành hơn một nửa trong năm

- May 24, 2017 -

Theo tin tức Website Phát triển và Cải cách Quốc gia chính thức của trang web, vào năm 2017, thép và than để làm việc để

tiếp tục thực hiện và đã đạt được kết quả tích cực. Đến nay, cả nước không có công suất sản xuất thép 31,7 triệu tấn, đã hoàn thành nhiệm vụ năm là 63,4%; tổng cộng 68,97 triệu tấn năng lực sản xuất than, đã hoàn thành 46% công việc hàng năm. Với sự phát triển liên tục của thép và than với năng lực sản xuất, tối ưu hóa cấu trúc kinh tế và chuyển đổi năng lượng động học cũ và mới, kết quả tích cực đang dần nổi lên, làm nổi bật hiệu suất: Thứ nhất, nâng cao đáng kể hiệu quả của doanh nghiệp. Trong quý đầu năm nay, Iron and Steel Hiệp hội Công nghiệp thành viên công ty lợi nhuận từ cùng kỳ năm ngoái mất 8.75 tỷ nhân dân tệ để lợi nhuận của 23280000000 nhân dân tệ; thứ hai là khoản tiền lương an sinh xã hội giảm bớt. Tính đến cuối tháng ba, tỉnh Sơn Tây, số nợ tích lũy của tiền lương so với cuối năm 2016 giảm 58,4%; tích lũy bảo hiểm xã hội so với cuối năm 2016 giảm 10,8%; thứ ba là tối ưu hóa cơ cấu công nghiệp và nâng cấp. Năng lực sản xuất chất lượng cao trong việc nâng cấp công nghiệp của vai trò hàng đầu để chơi xa hơn; Thứ tư, thị trường trật tự cạnh tranh cải thiện đáng kể. Thông qua việc loại bỏ các dự án xây dựng bất hợp pháp lạc hậu, dọn dẹp và thực thi chung ba hoạt động đặc biệt và tạo ra sự sống còn của môi trường thị trường phù hợp.

Phát triển và Cải cách Ủy ban nói rằng sắt và ngành công nghiệp thép để làm việc tích cực thúc đẩy công việc, không chỉ để thúc đẩy hiệu quả của phục hồi và nâng cao hiệu quả, và tăng cường kinh doanh và sự tự tin xã hội, nhưng cũng thể hiện toàn bộ xã hội để thúc đẩy cung cấp phụ sự đồng thuận về cải cách cơ cấu.

QR$6D%AA`@GP6A~_N4Q$}A0.png

Một cặp:Khuỷu tay 90 độ Tiếp theo:Năm nay Chương trình Năng suất Gang ở Chiết Giang