Khách hàng của chúng tôi từ Philippines đến thăm xưởng sản xuất

Khách hàng của chúng tôi từ Philippines đến thăm xưởng sản xuất ngày 20 tháng 9 năm 2015. Họ đến thăm nhà máy của chúng tôi đối với nhà máy kiểm tra sản phẩm của mình, và chúng tôi đã giới thiệu công ty chúng tôi và làm bài kiểm tra của các sản phẩm với chúng lại với nhau.  Và chúng tôi cũng cung cấp cho họ các thông tin của chi tiết của chúng tôi


Hình ảnh một: khách hàng truy cập vào nhà máy sản xuất


Hình ảnh hai: kiểm tra kích thước của ống


Hình ảnh 3: phòng của chúng tôi ở nước ngoài với khách hàng