Khách hàng của chúng tôi từ Philippine ghé thăm nhà máy của chúng tôi

Khách hàng của chúng tôi từ Philippines đến thăm nhà máy của chúng tôi vào ngày 20 tháng 9 năm 2015. Họ đến thăm nhà máy của chúng tôi để kiểm tra nhà máy về sản phẩm của anh ấy, và chúng tôi đã giới thiệu công ty của chúng tôi và cùng nhau thử nghiệm sản phẩm. Và chúng tôi cũng cung cấp cho họ thông tin chi tiết về chúng tôi


Hình một: Khách hàng ghé thăm nhà máy


Hình hai: kiểm tra kích thước của đường ống


Hình ba: Bộ phận nước ngoài của chúng tôi với khách hàng